Produkter

Kommunguider

Kommunguiderna är vanligen den mest omfattande guideprodukten då den ger en fullödig information om kommunens verksamhet. Kommunen tillhandahåller den informativa delen.

Kultur- och fritidsguider

Kultur- och fritidsguiden är KommunMedias äldsta guideprodukt. Den ger på ett enkelt och informativt sätt samtliga invånare i en kommun information om vad som finns inom kultur och fritidsutbudet. Här är det vanligtvis kommunens kultur- & fritidsförvaltning som tillhandahåller informationen.

Länskartor

Länskartorna täcker ett helt län och blir en utmärkt guide till ett begränsat område. KommunMedia ansvarar för annonsförsäljning och produktion. Länskartorna distribueras via Turistbyråshopen till Turistbyråer runt om i Sverige och når därmed en mycket stor publik. 

Fritidsguider

Fritidsguiderna innehåller bland annat ett register över kommunens föreningar, vilket är till gagn både för den som söker en förening och för ideella organisationer som söker medlemmar. Kommunen kan komplettera fritidsguiden med redaktionella inslag.

En fritidsguide är ofta ett utmärkt komplement till den ordinarie kommunguiden, om än vid en annan utgivningstidpunkt på året.

Studentkartor

Studentkartorna ges ut i samarbete med ett drygt 20-tal högskolor och universitet runt om i Sverige. Lärosätena tillhandahåller den redaktionella texten medan KommunMedia ansvarar för produktionen. Det lokala näringslivet har möjlighet att marknadsföra sig genom annonser. I grundutförandet är kartan helt kostnadsfri för skolan.

Turistguider

Turistguiderna vänder sig till framförallt besökare men också de egna invånarna.Den ger information om bland annat besöksmål, aktiviteter och andra sevärdheter. Turistguiderna har blivit allt mer viktiga för en kommun i den knivskarpa konkurrens som i dag gäller för att få besökare att stanna en längre period på en ort.

Evenemangsguider

Evenemangsguiderna används som en kalender för att presentera upplevelser och evenemang för alla kommunens invånare och besökare. Guiderna produceras två till fyra gånger per år. Även här bidrar kommunen med det redaktionella materialet i form av text och bild.