Vårt miljöarbete

Precis som de flesta försöker vi arbeta så miljömedvetet som möjligt

Konkret innebär det att vi släcker och stänger ner all elektronik & lampor på nätter & helger. Vi sparar dokument som pdf.er istället för att skriva ut papper och hanterar fakturor via e-post.

Vi anlitar underleverantörer för tryck, distribution o.s.v. som också arbetar miljömedvetet.